• :: รวมข้อสอบ » รวมข้อสอบ พระพุทธศาสนา » ข้อสอบ ป.4 พระพุทธศาสนา กลางภาค
  ข้อสอบ ป.4 พระพุทธศาสนา กลางภาค
  โปรดทราบ
  ทางเราได้เริ่มนำข้อสอบทั้งหมด
  ไปไว้ที่เว็บไซต์


  ฉะนั้น ถ้าท่านหาข้อสอบที่ต้องการไม่เจอ
  โปรดไปที่   ข้อสอบแบบปรนัย
  ๑๕ ข้อ
  พร้อมเฉลย
  ตัวอย่างข้อสอบ ป.๔
  .   ศาสนาประจำ ชาติไทยคือ ศาสนาอะไร?

                  .  อิสลาม            .  คริสต์

                  .  พุทธ             .   พราหมณ์

  .  พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไปรวมกันที่วัดเพื่อทำอะไร?

                 .    พิธีธรรม      .    พิธีกรรม

                  .    ขอหวย         .     ดูดวงชะตา

  .   ข้อใดแสดงถึงจุดมุ่งหมายของการไปเวียนเทียน?

                  . เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า

                  . เพื่อระลึกถึงพระธรรม

                  . เพื่อระลึกถึงพระสงฆ์

                  .  เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

  .  พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาควบคู่กับประเทศไทยตั้งแต่ สมัยใด?

                  .  กรุงธนบุรี                       .  กรุงศรีอยุธยา

                  .  กรุงสุโขทัย                    .   กรุงรัตนโกสินทร์

  .  ใครคือพระบิดาและพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ

                      .  พระเจ้าสุกโกทนะและพระนางยโสธรา

                 .  พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางยโสธรา

                  .  พระเจ้าสุกโกทนะและพระนางสิริมหามายา

                  .   พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา


  โปรดทราบ ทางเราย้ายข้อมูลต่าง ๆ ไปไว้ที่เว็บไซต์ใหม่แล้ว www.สื่อการสอน.com และเว็บไซต์นี้กำลังจะปิดลงเร็ว ๆ นี้