• :: รวมข้อสอบ » รวมข้อสอบ พระพุทธศาสนา » ข้อสอบ ป.4 พระพุทธศาสนา กลางภาค
  ข้อสอบ ป.4 พระพุทธศาสนา กลางภาค
  โปรดทราบ !!
  ข้อสอบ แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เฉลยข้อสอบ ข้อสอบเก่า หรืองานอื่นๆ ที่เรานำมาให้ท่านดาวน์โหลดนี้ โดยมากเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือใช้ประกอบการเรียนรู้ เป็นแค่การเสนอความรู้อีกแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งท่านก็ต้องดูหนังสือเหมือนเดิม ต้องอ่านเหมือนเดิม เรียนรู้เหมือนเดิม ต้องสนใจการเรียนรู้ในวิชาการนั้นๆ ฉะนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ เรียนรู้ให้พร้อมในทุกด้าน นั่นแหล่ะดีที่สุด...
  ขอให้ทุกท่านโชคดี   ข้อสอบแบบปรนัย
  ๑๕ ข้อ
  พร้อมเฉลย
  ตัวอย่างข้อสอบ ป.๔
  .   ศาสนาประจำ ชาติไทยคือ ศาสนาอะไร?

                  .  อิสลาม            .  คริสต์

                  .  พุทธ             .   พราหมณ์

  .  พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไปรวมกันที่วัดเพื่อทำอะไร?

                 .    พิธีธรรม      .    พิธีกรรม

                  .    ขอหวย         .     ดูดวงชะตา

  .   ข้อใดแสดงถึงจุดมุ่งหมายของการไปเวียนเทียน?

                  . เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า

                  . เพื่อระลึกถึงพระธรรม

                  . เพื่อระลึกถึงพระสงฆ์

                  .  เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

  .  พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาควบคู่กับประเทศไทยตั้งแต่ สมัยใด?

                  .  กรุงธนบุรี                       .  กรุงศรีอยุธยา

                  .  กรุงสุโขทัย                    .   กรุงรัตนโกสินทร์

  .  ใครคือพระบิดาและพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ

                      .  พระเจ้าสุกโกทนะและพระนางยโสธรา

                 .  พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางยโสธรา

                  .  พระเจ้าสุกโกทนะและพระนางสิริมหามายา

                  .   พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา


  free downloadเมนูอาหาร